THIẾT LẬP THỜI KHÓA BIỂU TRUNG TÂM DẠY NGHỀ LÁI XE 677 - NINH THUẬN

Giới Thiệu Chức Năng phần mềm Gzip dành cho DẠY NGHỀ LÁI XE 677 - NINH THUẬN

QUẢN LÝ THỜI GIAN HỌC VỚI Gzip

  • Đăng ký lịch dạy cho giáo viên
  • Tự động thiết lập thời gian biểu cho lớp học, Phòng Học
  • In Danh sách lịch dạy cho giảng viên, trợ giảng.
  • Phụ huynh & học sinh có thể xem thời gian học trên Sổ liên lạc Online
  • Tự động kiểm tra ngày nghỉ lễ
  • Tìm hiểu thêm về Gzip

Hotline:

Để tìm hiểu về Gzip hay hỗ trợ kỹ thuật hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tốt nhất.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ phần mềm quản lý CHO trung tâm  CỦA BẠN

Thank You!

Trung tâm anh ngữ DẠY NGHỀ LÁI XE 677 - NINH THUẬN , Trung tâm ngoại ngữ DẠY NGHỀ LÁI XE 677 - NINH THUẬN ,Trung tâm đào tạo DẠY NGHỀ LÁI XE 677 - NINH THUẬN Sổ liên lạc online DẠY NGHỀ LÁI XE 677 - NINH THUẬN , Ứng dụng đón con DẠY NGHỀ LÁI XE 677 - NINH THUẬN