ỨNG DỤNG THÔNG BÁO ĐÓN CON DẠY NGHỀ LÁI XE 677 - NINH THUẬN

MÃ KẾT NỐI ỨNG DỤNG

............................
TRUNG TÂM CHƯA ĐĂNG KÝ ỨNG DỤNG QUẢN LÝ

ỨNG DỤNG SCHOOL BAG

  • Nhận thông báo từ trường học, Trung tâm
  • Chat box trực tiếp với trung tâm
  • Nhận thông báo điểm danh hằng ngày
  • Nhận thông báo bảng điểm khóa học
  • Phụ huynh thông báo thời gian đón trễ
  • Gửi thông báo cho phụ huynh thông qua App
  • Gửi đơn xin nghỉ học
 
TẢI ỨNG DỤNG DÀNH CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH